Отдел математического образования

Публикации
Книга
Наглядная геометрия

Смирнов В., Смирнова И., Ященко И. В.

М.: МЦНМО, 2022.

Статья
ON GENERALIZATIONS OF CHEBYSHEV POLYNOMIALS AND CATALAN NUMBERS

Bychkov B., Shabat G. B.

Ufa Mathematical Journal. 2021. Vol. 13. No. 2. P. 8-14.

Препринт
Multivariate polynomial graph invariants: dualities and critical properties

Bychkov B., Kazakov A., Talalaev D.

Working papers by Cornell University. Cornell University, 2020